Общи условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ WEB САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

 

1. Използване на сайта www.xcom-bg.com

Х-Ком ООД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт www.xcom-bg.com ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

 

2. Права и отговорности

Материалите и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, включително целеви или търговски, както и такива за защита на интелектуалната. Задълженията на xcom-bg.com по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. xcom-bg.com също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. xcom-bg.com може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и xcom-bg.com не се ангажира да ги актуализира.

 

3. Ограничение на отговорността

Xcom-bg.com, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уебсайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.
Х-Ком ООД не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.
Х-Ком ООД не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
Х-Ком ООД си запазва правото да променя без предизвестие съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

 

4. Използване на софтуер

Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права,. Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, който включва Лицензионно споразумение, освен ако сте прочели и приели условията на Лицензионното споразумение. Копирането или разпространението на на  този софтуер е забранено, освен предвидените случаи в лицензионното споразумение.

 

5. Информация от потребителите

xcom-bg.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. xcom-bg.com няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. xcom-bg.com и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на xcom-bg.com с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на xcom-bg.com. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

 

6. Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. xcom-bg.com не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. xcom-bg.com не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

 

7. Препратки към xcom-bg.com

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията в Упътвания за препращане към Web сайтa xcom-bg.com и според приложимите закони.

 

8. Търговски марки

xcom-bg.com, както и имената на продуктите на Xcom-bg.com, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на Xcom-bg.com. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

 

9. Общи бележки

xcom-bg.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително, Xcom-bg.com може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

 

10.Упътвания за препратки към този Web сайт

 

Сайт с връзка към xcom-bg.com:

   •   Може да сочи към съдържание на xcom-bg.com, но не и да го копира

   •   Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на xcom-bg.com

   •   Не трябва да посочва неявно, че xcom-bg.comналага или препоръчва него или продуктите му

   •   Не трябва да представя погрешно отношенията си с xcom-bg.com

   •   Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на xcom-bg.com

   •   Не трябва да използва логото на xcom-bg.comбез разрешение от xcom-bg.com

   •   Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

 

11. Търговски съобщения и директен маркетинг

Регистрирайки се в сайта, Потребителят се съгласява с използването на данните му за целите на директния маркетинг на xcom-bg.com и разрешава изпращането на търговски съобщения на посочения от него е-мейл. Потребителят има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Х-Ком ООД на e-mail: xcom@xcom-bg.com