Да поговорим!

 Трябва ли да говорите с член на екипа на Х-Ком днес?

Ако е така, можете да се свържете с нас по имейл или телефон

Винаги сме щастливи да помогнем.

Местоположението ни се вижда на картата по-долу,

показваща ви къде се намира Х-Ком.

             Централен офис

                Х-Ком ООД
                ул. Дедеагач 25 ЗИЕНО
                Шумен 9700

                Телефони : 089 473 7450

                                    089 853 2792