ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

”Х-Ком” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление

:

гр. Шумен, ул. Вл. Въстание No24, ап.119, ЕИК: 127603600, ДДС Номер: B

 

Моля, прочетете внимателно Общите условия по-долу преди да използвате сайта и да направите Вашата поръчка.

 

1. Използване на сайта

За използването на този сайт, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия, изцяло съобразени с българското законодателство.

 

1.1. ”Х-Ком” ООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за потребителите му.

 

1.2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на сайта се счита за невалидна или неприложима, това не отменя валидността и приложимостта на останалите.

 

1.3. ”Х-Ком” ООД има правото да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в сайта, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на страната.

 

1.4. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, пуб

ликувани на сайта, могат да бъдат посочени като налични, но към момента на подаване на поръчката on-line те да са изчерпани.

 

1.5. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които ”Х-Ком” ООД се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до посочения от потребителя адрес.

 

1.6. Потребителят, който желае да направи поръчка чрез сайта, изрично се информира, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна за доставената му стока. С изпращане на поръчката потребителят изрично се съгласява да заплати цената на

поръчаната стока, както и разходите по доставката й, както е посочено в настоящите общи условия и сайта.

 

1.7. При направена поръчка от страна на потребителя и нейното потвърждение от страна на ”Х-Ком” ООД, договорът за покупко-продажба на стоката, заявена от потребителя, се счита за сключен при настоящите общи условия. В случай на промяна на общите условия, съобразно посоченото право по-горе, то приложими към вече сключен договор остават тези общи условия, с които потребителят се е съгласил към момента на потвърждаването на поръчката.

 

2. Регистрация в сайта. Защита на личните данни.

 

2.1. От сайта можете да поръчате като гост или като регистриран потребител.

2.2. Чрез осъществяване на поръчка в сайта потребителят потвърждава, че е съгласен с формата на комуникация (телефон или e-mail),чрез които ”Х-Ком” ООД осъществява изпълнението на поръчките в този сайт.

 

2.3. Според Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при използването на сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

 

2.4. Потребителите, попълнили регистрационната форма на сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ”Х-Ком” ООД по електронен път при доставка на поръчаните стоки и услуги, както и да получават информация за продукти и услуги на предоставените от тях форми за контакт. Потребителите имат право да откажат да получават такава информация чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия сайт. ”Х-Ком” ООД декларира изрично, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

3. Предмет на поръчка.

 

3.1. Предмет на поръчката представлява продуктът или продуктите, за които потребителят е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от ”Х-Ком” ООД. Продуктът или продуктите притежават характеристиките, описани в сайта.

 

3.2. Когато продуктът е представен в сайта като наличен и след преглед на поръчката, ”Х-Ком” ООД уведомява клиента чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност, ако наличността не е била обновена по технически причини.

”Х-Ком” ООД не носи отговорност за необновени наличности по технически причини.

 

3.3. Обработването на поръчките става в деня на заявената поръчка, ако информацията е пристигнала до 14:00 часа в работен ден. Ако поръчката е направена след 14:00 часа в работен ден, за дата на поръчката се счита следващият работен ден. Ако поръчката бъде

направена в почивен или празничен ден, за дата на поръчката се счита първият следващ работен ден.

 

4. Цени и търговски условия.

 

4.1. За всеки продукт в сайта са посочени цена, предоставена отстъпка, (ако има такава), основни и допълнителна характеристики и информация.

 

4.2. Посочените в сайта цени са валидни само при поръчка от сайта.

 

4.3. Посочените в сайта цени са указани съсДДС и не включват доставка.

 

4.4. Цените на стоките от категориите: Баркод принтери и Пренавиващи устройства

не включват монтаж, инсталация, включване в експлоатация и обучение за работа с продуктите. Дейностите по инсталация и обучение са предмет на отделна договорка с ”Х-Ком” ООД.

 

5. Плащане на закупени стоки и условия на доставка.

 

5.1. Заплащането на поръчаните стоки става чрез наложен платеж или чрез банков превод.

 

5.2. Продуктите се доставят на Потребителя чрез куриерски фирми Speedy,Еконт или друга фирма (по избор на Потребителя).

 

5.3. Разходите за доставка, включващи куриерска услуга, такса наложен платеж, гориво и застраховка са за сметка на Потребителя.

 

5.4. Посочените в сайта цени за доставка са информативни и се променят в зависимост от реалното тегло на пратката.

 

5.5. Цените за куриерската услуга се променят автоматично с промяната на тарифите на куриерските фирми Speedy и Еконт”Х-Ком” ООД не носи отговорност за промените в тарифите на куриерските фирми.

 

5.6. Стоката се доставя ведно с два екземпляра от приемо-предавателен протокол, фактура и гаранционна карта / в случаите, когато за стоката има гаранционно обслужване/. При получаване на стоката Потребителят е длъжен да подпише приемо-предавателния протокол, фактурата и гаранционната карта, като екземпляр от тях предава незабавно на куриера, доставил стоката.

 

6. Рекламации и отказ от закупена стока.

 

6.1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаването на стоката, без да дължи неустойка и без да посочва причина. При отказ от закупена стока Потребителят трябва недвусмислено да уведоми в писмен в

ид ”Х-Ком” ООД за намерението си в посочения срок и да върне доставената стока във вида и състоянието, в което тя е била доставена.

 

6.2. ”Х-Ком” ООД може да откаже връщането на продукти в случаите, когато: продуктът не е в оригиналната опаковка; опаковката е повредена или непълна; продуктът има следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар; липсват аксесоари, които са част от оригиналната окомплектовка. В тези случаи ”Х-Ком” ООД си запазва правото да задържи част от стойността на продукта, като след оценка на щетите уведомява Потребителя за съответната сума.

 

6.3. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, ”Х-Ком” ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, като съгласно законното право при връщане на продукт, стойността му ще бъде възстановена в рамките на 30 дни от датата на връщане.

 

7. Гаранционно условия и обслужване.

 

7.1. За продуктите, които подлежат на гаранция, условията са вписани в гаранционните карти, придружаващи стоките.

 

7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на стоката на Потребителя.

 

7.3. Гаранционните срокове на продуктите са съгласно декларираните срокове от производителите, описани в качените на сайта технически характеристики за съответния продукт.

 

7.4. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период изделието покаже дефект, поради некачествени материали или некачествена изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно в сервиз на ”Х-Ком” ООД .

 

7.5. Гаранцията се признава само срещу представяне на гаранционна карта, попълнена ясно и четливо с вида, модела и серийния номер на изделието, датата на покупката, подписа на продавача и печата на фирмата. Подправени, непопълнени и гаранционни карти, в които

има зачерквания или задрасквания са невалидни!

 

7.6. Гаранцията се счита за невалидна, когато:

 

7.6.1. Не са спазени условията за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба.

7.6.2. Продуктът се експлоатира неправилно или е направен опит за отстраняване на повреда от неоторизирани лица.

7.6.3. По продукта са правени изменения от страна на клиента.

7.6.4. Има несъответствия между данните в гаранционната карта и самото изделие или опити за подправяне на гаранционната карта, модела или серийния номер на изделието.

7.6.5. Повреди, настъпили при транспортиране, механични повреди по корпуса, външни или вътрешни елементи и модули.

7.6.6. Повредите са настъпили в следствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари.)

7.6.7. Наличие на инсекти и течности.

7.6.8. Механични или други повреди, настъпили в следствие на използване на некачествени консумативи.

7.6.9. Повреди, дължащи се на гореспоменатите в т.6, се отстраняват за сметка на клиента. Разходите по транспорта и командировъчните са за сметка на клиента.

7.6.10. Гаранционен и извънгаранционен сервиз се извършва в сервиз на ”Х-Ком” ООД.

7.6.11. Транспортните разходи за доставката на стоките до сервизна ”Х-Ком” ООД са за сметка на изпращача.